ჩვენს შესახებ

კომპანია "ოპტიმალ სერვისი" ქართულ სარეკლამო ბაზარზე 2011 წელს გამოჩნდა და მომხმარებელს სარეკლამო პროდუქტების ფართო არჩევანს სთავაზობს კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქტის მაღალი ხარისხი, მოქნილი და კვალიფიციური მენეჯმენტი, საიმედო და ავტორიტეტული პარტნიორები - ის უპირატესობებია, რაც უზრუნველყოფს "ოპტიმალ სერვისის" წამყვანი პოზიციების შეუქცევადობას. სარეკლამო პროდუქტების ხარისხისუფრო მეტად ასამაღლებლად, ინტენსიურად წარმოებს სწრაფად მზარდი თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლა,მომსახურების დახვეწა-გაუმჯობესება და მომხმარებლისათვის კიდევ უფრო მოქნილი და თანამედროვე პროდუქტის შეთავაზება. დაუღალავი და მიზანდასახული მუშაობის შედეგად,კომპანიამ საქართველოში ასეულობით მომხმარებელი უკვე მოიზიდა და გააჩნია პრეტენზია დარგის საუკეთესოთა რეიტინგში მოწინავე პოზიციებზე..